Nyheder

Generalforsamling 13. marts 2024 kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent og gebyr
5. Behandling af indkomne forslag(mailes til oekr@oekr.dk senest 6.3.23)
6. Valg til bestyrelsen:
    Junior:
    Victoria Holst
    Senior:
    Charlotte Holst
    Jeanette Vendorf
    Marianne Haugaard Nielsen
    Resterende medlemmer er:
    Cecillie Aggersbøll, Laila Aggersbøll, Maija Haugaard Vestenbæk, Nanna Bentien
7. Eventuelt
Stævner 2024:


Påske:

Lørdag d. 30. marts Spring

Søndag d. 31. marts Dressur


Pinse:

Lørdag d. 18. maj Spring

Søndag d. 19. maj Dressur


Klubstævne m/klubmesterskab:

Lørdag d. 24. august Spring

Søndag d. 25. august Dressur

Nyheder i ØKR