Medlemsinformation

Medlemsinformation


Indmeldelse til ØKR er via Nemtilmeld


Kontingent 2024:


Passive kr. 100,-

Junior kr. 250,-

Senior kr. 350,-

Familie kr. 500,- (Gælder forældre incl. børn under 18 år)


Ved familie kontingent, skal der udfyldes formular på hvert enkel der er dækket af familiekontingentet.
Blanket/blanketter mailes til oekr@oekr.dk


Kontingent følger kalenderåret, altså 1. januar til og med 31. december. Kontingent indbetalt efter 1. november dækker iht. vedtægter efterflg. år.


Indmeldelse gælder fra det tidspunkt ØKR har modtaget indbetaling.


Husk, at der må kun rides stævner når man har indbetalt kontingent til en klub under Dansk Rideforbund.


Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.