Bestyrelsen

Ørnebjerg Køre- og Rideforening

EN RIDEKLUB MED PLADS TL ALLE

Bestyrelsen pr. 3. marts 2018


Bestyrelsesmedlemmer:

Sarah Kock (valgt 03.2017)

Anette Lundgren-Beck (valgt 03.2017)

Maija Haugaard (valgt 03.2017)

Laila Aggersbøll (valgt 03.2017)

Marianne H. Nielsen (valgt 03.2018)

Melissa Dahl (valgt 03.2018)

Jeanette Vendorf (valgt 03.2018)


Suppleanter:

Lars Pedersen (valgt 03.2018)


Juniorrepræsentanter:

Nanna Bentien

Cecilie Aggersbøl


Revisor:

Pia Nielsen (valgt 03.2017)


Copyright © All Rights Reserved